VÆRD AT VIDE

VÆRD AT VIDE

Unikt produkt med naturlig variation

Natur I natursten

Natursten er generelt meget varierende i farve, struktur, mønster, glans og sammensætning. Marmor er vores mest varierende natursten. Marmor brydes i store blokke, der efterfølgende saves op til råplader. Normalt bliver der 30-40 råplader i 30 mm tykkelse af en blok. Med undtagelse af Jura så er råpladerne som regel i samme nuance, men farve og struktur kan godt ændre sig plade for plade.

I vores produktion tager vi ikke stilling til placering af natur i natursten. Vores produktion holder fokus på korrekt faglig bearbejdning.

Billeschou A/S tilbyder, at slutbrugeren, efter forudgående aftale, selv kan besigtige deres råplade for at se farve og struktur i den stentype, de har valgt, og dermed godkende materialet inden produktion.

Billeschou A/S

Tolerancer på mål:
Tykkelsesforskelle på stenbordplader er næsten umulig at komme uden om. Hos Billeschou A/S forsøger vi at minimere dette ved kun at indkøbe kalibrerede naturstens råplader. Dette medfører, at tykkelsesforskellen kommer ned på +/- 2 mm for den enkelte plade. På komposit og Dekton/keramik er tykkelsesforskellen ligeledes på +/- 2 mm for den enkelte plade. Plader med eventuelle tykkelsesforskelle skal/vil blive opklodset med en jævn overflade, således at forskellen kommer på undersiden af bordpladerne. Det er vores ønske at udføre arbejdet bedst muligt, indenfor følgende betingelser: Tolerancen på længde (2 savede endekanter) er +/- 1 mm pr. kant. Tolerancen på synlige kanter +/- 2 mm pr. kant.

Tolerancer på pletter:
I I de fleste stentyper, natursten for såvel komposit og Dekton/keramik, kan man finde variationer i farve og større eller mindre pletter. I natursten forekommer pletter som en naturlig del af produktet, mens det ved komposit og Dekton/keramik kommer via fremstillingsprocessen. I natursten kan kunden opleve pletter på op til 15 cm2 i uniforme typer. Dette gælder ikke i Dansk Granit, Marmor, Lactea, Lava og Mahogany, hvor større pletter kan forekomme som en naturlig del af stentypen.

Tolerancer på håndarbejde:
Ingen bordplader fra Billeschou A/S er uden håndarbejde! Indvendige hjørner, kantprofiler, samlinger imellem 2 plader, afrunding af udskæringer, slibning af overgang imellem bordplade og vask osv. Der er forsat rigtig meget håndarbejde forbundet med produktionen af stenbordplader. Håndarbejde er naturligvis ikke uden tolerancer, disse tolerancer kan ikke skematiseres, men beviser, at der står en håndværker bag

Uniforme typer:

I natursten kan der forekomme ”pletter” i varierende størrelser. Stenhuggerlauget i Danmark har fastlagt en norm, der siger, at pletter på op til 15 cm2 må accepteres. Granit Mahogany kan variere med større pletter, helt op til 20 cm2. Pletter kan forekomme som farvenuancer eller specielle årefortegnelser.

I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger og huller i overfladen. Disse fordybninger kan ikke udspartles, og visse stentyper er dannet således, at den polerede overflade fremstår med mindre felter eller årer, der ikke kan blank poleres.

For branchen er en række naturlige forklaringer på forskellig natur i granit-bordplader:

Snowfleg:
Snowfleg kan forekomme i Nero Assoluto og opleves som sne-blomster med større eller mindre tydelighed.

Elefantfod:
Er et areal på nævnte størrelse, hvor strukturer er “vendt” i forhold til det øvrige. I modlys vil arealet kunne fremstå mere eller mindre skinnende med en sølv-lignende glans !

Vindridser:
Åbninger/små revner som kunne ligne et hår. E
n fordybning der kan sammenlignes med en revne, men er skabt af naturen. ”vindrevner” vil være en mærkbar fordybning med en negl. Vindrevner svækker ikke materialet. Huller, udspartlinger og ”vindrevner” er ikke reklamationsberettiget. 

Glasåre:
Er en åretegning i natursten, som har været en revne, der er vokset naturligt sammen igen.

Kul/sandhuller:
Småhuller i den polerede overflade, hvor et porøst eller organisk materiale har siddet, indtil de ved polering, typisk er faldet ud!

Reparationer:
Køber skal acceptere reparation af naturfejl, som forekommer i forbindelse med forarbejdningen, når reparationerne er udført fagmæssigt korrekt.

Granit fordele:

  • Granit er et naturprodukt, der er uforgængeligt.
  • Hver granitplade har sit eget unikke udseende.
  • Granit kræver næsten ingen vedligeholdelse.
  • Granit er slidstærkt.
  • Granit er syrefast & frostsikker.
  • Granitplader har en stor modstandsdygtighed overfor ridser og varme.
  • Granit kan holde til en stor trykstyrke, men der kræves et fast og plant underlag/vederlag.

Vær opmærksom på følgende:

Granitbordplader tål er stor varme påvirkning. Men lad være med at sætte meget varme gryder/pander direkte fra kogepladen/ovnen på bordpladen. Det kan ske at disse meget voldsomme temperatur skift, bevirker at det naturlige fedtstof i pladen trækkes ud og i værste tilfælde giver skjolder / krakeleringer / thermochok eller brud.

I uniforme komposit plader kan der forekomme ”pletter” på op til 4 mm. I IKKE uniforme komposit plader kan der forekomme samlinger af en enkelt type farve på op til 40mm. Kontakt Billeschou A/S for at høre hvad farve tolerancen er for de specifikke typer af komposit. For Dekton/keramik vil man kunne opleve irregulære farver på op til 3 mm. Såfremt pletter forekommer i en plade, vil disse ikke være reklamationsberettiget, hvis de holder sig inden for ovenstående tolerancer. I alle plader med naturlige strukturfortegnelser vil størrelser på pletter ikke være reklamationsberettiget.

Billeschou A/S - det stensikre valg...

Få en samlet produktinformation af vores komposit, granit, kvartsit, keramik m.m. Læs om egenskaber varmefasthed og meget mere. Hent brochure og inspirationsmateriale her.

© 2024 Billeschou A/S

×

Billeschou Produkt Oversigt

×
Billeschou A/S