Billeschou A/S

SERVICE

Er den bedste plejegave

Her på siden finder du dokumentation for bl.a. levering af bordplader, adgangsforhold, tolorancer, ordre-afgivelse samt retningslinjer for bearbejdning, montage, service og salgsbetingelser.

Du er velkommen til at kontakte Billeschou A/S såfremt du har spørgsmål.

Levering af bordpladen

Billeschou A/S sørger for leveringen af bordplader frem til kundens adresse, medmindre andet er aftalt. Leveringen foregår med egne biler, gældende for hele Danmark med brofast forbindelse.

Levering af plader til etageejendom
Billeschou A/S påtager sig at levere bordplader til adresser beliggende i aflæsningsniveau, samt til adresser i etageejendomme, såfremt der til transport forefindes en elevator der kan anvendes, og er stor nok til transport af de bestilte varer. Bemærk, at de fleste natursten ikke kan transporteres stående lodret i elevator. Såfremt der skal leveres plader til en adresse beliggende højere end aflæsningsniveau, og der i ejendommen ikke forefindes egnet elevator, skal der i hvert enkelt tilfælde aftales transportform. Transport af bordplader til adresser beliggende højere end aflæsningsniveau er ikke omfattet af vore normale fragtrater, hvorfor der må aftales speciel fragtrate for sådanne transporter, samt kran-tillæg. Skal der ansøges om afspærring på offentlig vej tillægges et gebyr for dette.

Kontrol af adgangsforhold

Det er køkkensælgers ansvar, at tilsikre at adgangsforhold er tilstrækkelige for leverance af den specifikke ordre og at der er forsvarlig fri farbar passage i alle vejrforhold, så udenoms arealer såvel som gulv er forsvarligt afdækket/værnet til at imødekomme sikkerhedsmateriale/sikkerhedssko samt mindre transportvogn på hjul.

Ansvars- og transportforsikring
Billeschou A/S har tegnet transportforsikring, der dækker den del af transporten, som udføres af vore egne chauffører. Billeschou A/S påtager sig ansvar for bordpladerne frem til montagestedet, forudsat forholdene er i orden. Er forholdene ikke i orden, skal vores chauffører påpege det.

Kvittering for modtagelse
Som ekstra kvalitetssikring, underskriver modtager for antal af plader, tilbehør og eventuelle synlige fejl, ligesom der også er mulighed for at påføre kommentarer. Levering uden mulighed for modtagelseskvittering sker på købers regning og risiko.

Billeschou A/S

Egenskaber og vigtig produktinformation

Egenskaber og vigtig produktinformation

Egenskaber og produktinformation for kompositbordplader
Egenskaber og produktinformation for keramiske bordplader
Egenskaber og produktinformation for granitter
Egenskaber og produktinformation for marmor og kalksten

Vilkår for Full Risk/Half Risk:

Ved enhver form for Full Risk eller Half Risk påhviler det køkkensælger at kontrollere adgangsforhold. Full Risk indebærer, at Billeschou A/S påtager sig ansvaret for udførelse af opmåling, levering og montering.

Se alle informationer om Full Risk/Half Risk her 

Tolerancer og afvigelser

Billeschou A/S følger branchens generelle tolerancer som kan findes på www.danskindustri.dk/tolerancer.
Nedenfor er beskrevet tolerancer indenfor forskellige områder i forarbejdsningsprocessen og generelt på råmaterialer.

Tolerancer på mål

Tykkelsesforskelle på stenbordplader er næsten umulig at komme uden om. Hos Billeschou A/S forsøger vi at minimere dette ved kun at indkøbe kalibrerede naturstens råplader. Dette medfører, at tykkelsesforskellen kommer ned på +/- 2 mm for den enkelte plade. På komposit og Dekton er tykkelsesforskellen ligeledes på +/- 2 mm for den enkelte plade. Det er vores ønske at udføre arbejdet bedst muligt, indenfor følgende betingelser: Tolerancen på længde (2 savede endekanter) er +/- 1 mm pr. kant. Tolerancen på synlige kanter +/- 2 mm pr. kant.

Tolerancer på pletter
I de fleste stentyper, natursten for såvel komposit og Dekton, kan man finde variationer i farve og større eller mindre pletter. I natursten forekommer pletter som en naturlig del af produktet, mens det ved komposit og Dekton kommer via fremstillingsprocessen. I natursten kan kunden opleve pletter på op til 15 cm2 i uniforme typer. Dette gælder ikke i Dansk Granit, Marmor, Lactea, Lava og Mahogany, hvor større pletter kan forekomme som en naturlig del af stentypen. I uniforme komposit plader kan der forekomme ”pletter” på op til 4 mm. I IKKE uniforme komposit plader kan der forekomme samlinger af en enkelt type farve på op til 40mm. 

Kontakt Billeschou A/S for at høre hvad farve tolerancen er for de specifikke typer af komposit. For Dekton vil man kunne opleve irregulære farver på op til 3 mm. Såfremt pletter forekommer i en plade, vil disse ikke være reklamationsberettiget, hvis de holder sig inden for ovenstående tolerancer. I alle plader med naturlige strukturfortegnelser vil størrelser på pletter ikke være reklamationsberettiget.

Tolerancer på håndarbejde

Ingen bordplader fra Billeschou A/S er uden håndarbejde! Indvendige hjørner, kantprofiler, samlinger imellem 2 plader, afrunding af udskæringer, slibning af overgang imellem bordplade og vask osv. Der er forsat rigtig meget håndarbejde forbundet med produktionen af stenbordplader. Håndarbejde er naturligvis ikke uden tolerancer, disse tolerancer kan ikke skematiseres, men beviser, at der står en håndværker bag.

Uniforme typer:
I natursten kan der forekomme ”pletter” i varierende størrelser. Stenhuggerlauget i Danmark har fastlagt en norm, der siger, at pletter på op til 15 cm2 må accepteres. Granit Mahogany kan variere med større pletter, helt op til 20 cm2. Pletter kan forekomme som farvenuancer eller specielle årefortegnelser.

I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger og huller i overfladen. Disse fordybninger kan ikke udspartles, og visse stentyper er dannet således, at den polerede overflade fremstår med mindre felter eller årer, der ikke kan blank poleres.

Billeschou A/S - Tolerancer

Krav til skabelon

1. Krav til underlaget, Underlaget skal være plant, fast & stabilt.
2. Alle samlinger udføres altid over bærende elementer, let-samlinger som fx fiskesamling, midt & side -gaffel samling, skal udføres med ekstra støtte som fx metalskurt.

3. Udskæringer til kogeplade samt vask, skal også udføres med muligheden for ekstra støtte.

4. Ved støtte til udhæng, det er tilladt at have 20 cm udhæng på 20mm plader og 30 cm på 30mm plader (Ved Komposit, Granit og Keramik). Marmor og Kvartsit vurderes fra gang til gang. Ved 12mm komposit og keramik må udhæng højest være 5 cm. I overgang mellem bordplade og væg/andre elementer skal der være en afstand på 3-5mm så statiske og dynamiske bevægelser imødekommes.

5. Ved bordplade tykkelse på 12mm skal der er fuld understøtning så nedbøjning undgås.

6. Ved frit spænd på over 80cm anbefaledes det at man rådføre sig hos Billeschou da materialer arter sig forskelligt. Der skal generelt altid understøtning, hvis spændet er på 80 cm eller større. Her kan man eventuelt bruge en metalskurt.

Ved skæring af bordplade, skal følgende være overholdt:

1. Alle skabeloner skal udføres i vandfast materiale f.eks. oliehærdet masonit eller krydsfiner – IKKE spånplade, pap eller lign.
2. Skabeloner SKAL mærkes med forhandlernavn og Billeschous ordrenr.
3. Alle skabeloner skal være udført i 1:1. Dvs. hver skabelonplade dækker en stenplade i fuld størrelse. 
Der må IKKE skrives på skabelonen at pladen eks. skal forlænges med xx cm. eller lignende. Sker dette afvises skabelonen.

4. Skabelonen må IKKE samles med skruer da disse kan ridse bordpladen under skæringsprocessen.
5. Alle synlige kanter skal markeres med et X.
6. Alle kanter, hvor der skal være skurelister, skal markeres med en trekant.
7. Alle plader skal markeres med nr. eks 1-2-3… o.s.v. som også tilsvarende skal markeres på tegningen.
8. Markering af vask skal være til midt skab samt skabsstørrelse, skriv målet med vandfast tusch.
9. Markering af kogeplade skal være til midt skab samt skabsstørrelse, skriv målet med vandfast tusch.
10. Markering mod højskab afmærkes og skriv dybden på skabet med vandfast tusch.
11. Skabelonens længde-mål skal påføres som kontrol mål.
12. Husk 3–5 mm luft mod væg og faste elementer

Skæring af bordplader

• Vi skærer pladerne direkte efter skabelon, dvs. buede kanter vil afstedkomme buet arbejde på granitpladen.

• Skabeloner der ikke overholder ovennævnte punkter vil ikke blive brugt. Dette for at sikre slutbrugeren får leveret bordplader der er korrekt udført.

• Bemærk at skabeloner der afhentes af Billeschous A/S skal være forsvarligt indpakket i plastik, da det er muligt at de bliver afhentet af en ladbil.

• Pris for skæring efter skabelon findes i Billeschous prisliste side 21.

Billeschou A/S
Billeschou A/S

Retningslinjer for bearbejdning og montage

Alle vores bordplader kræver et vandret, stabilt og fuldt bærende underlag. En korrekt monteret bordplade må ikke kunne give efter ved belastning.

12 mm plader er ikke egnet som bordplade hvis udhæng er over 5 cm. Ved 20 mm bordplader kan udhæng højest være 20 cm og ved 30 mm højest 30 cm. Det er vigtigt at vægten af udhænget ikke kan påvirke en nærliggende udskæring (vask/kogeplade). Såfremt udhænget overstiger disse mål bortfalder garantien på pladen.

Såfremt der monteres bordplader som går ud i vindueskarm skal der forventes skader på væg/hjørne ved væg såfremt bordpladen ikke kan skydes ind vandret. Disse skader dækkes ikke af Billeschou A/S

Under montage opnås det bedste resultat ved at man starter med at lægge forkanten/udhæng korrekt. Derefter kontrolleres om afstanden mod væg er som ønsket. Husk at der skal være 3-5mm luft mod væg og andre elementer.

 

Service & reparationer

Generelle forbehold i forbindelse med bearbejdning/tilpasning af materialet

Køber af produktet tager ansvaret for bearbejdning af materialet, og dækker evt. brækager og følgeudgifter herfra. Billeschou A/S forbeholder sig retten til at vurdere opgaven, om udførelsen heraf ville være fagmæssigt forsvarlig, om den skal varetages andet steds og om evt. ekstraudgifter i denne forbindelse skal afvikles af kunden selv.

Tilbuddet er først gældende når Billeschou A/S har accepteret, og kunden har godkendt. Alle udbedringer er udført til formulering ”Bedst muligt” og der tages forbehold i forbindelse med reparationen af plader med struktur/glans/farve.

 

For udførsel af reparationer, vejledning om muligheder for udbedring af skader rettes der henvendelse til Billeschou service afdeling.

Benyt vores serviceformular.

Eller send en e-mail på: service@bsmarmor.dk
Telefon nr. (+45) 75 82 16 22.

Salgs- & leveringsbetingelser

Ordreafgivelse og rettelser
Ordrer i specialmål skal afgives skriftligt i skitse og med angivelse af alle mål og øvrige detaljer for bearbejdning. Eventuelle rettelser i afgivne ordrer kan kun accepteres, såfremt ordren ikke er sat i produktion, eller medmindre det klart fremgår af bestillingen, at varen ikke må sættes i produktion før endelig godkendelse foreligger. Såfremt der efterfølgende foretages ændringer af mål o.l., skal disse ændringer fremsendes på e-mail. Annullering af ikke igangsatte ordrer accepteres kun for lagerførte produkter.

Kontrol af leveret vare
Materialerne skal kontrolleres straks ved varens modtagelse. Transportskader eller synlige fejl påtales til fragtføreren og påtegnes fragtbrevet med angivelse af skaden. Reklamationer skal afgives skriftligt senest 8 dage efter varens modtagelse og har ingen indflydelse på aftalte betalingsbetingelser. Ved synlige fejl skal reklamationer anmeldes inden opsætning/ nedlægning/ montage finder sted. Billeschou A/S leverer naturprodukter, og afvigelser fra prøver i farver og egenskaber/struktur vil kunne forekomme. Dette betragtes ikke som mangler og
berettiger derfor ikke til reklamationer. Fagmæssigt korrekt udførte reparationer af naturfejl i produktet berettiger ikke til reklamation. Materialefejl kan medføre ombytning af selve produktet, mens omkostninger til udskiftning/ekstra montage osv. ikke dækkes af Billeschou A/S. Der må specielt ved kløvet materiale påregnes tykkelsesforskelle også inden for den enkelte plade. Ved bestillinger bedes angivet, hvordan produkterne skal monteres med angivelse af evt. synlige kanter.

NOGLE AF DE LEVERANDØRER, SOM SIKRE KVALITETEN AF VORES PRODUKTER

Vedligehold af vaske

Blanco vejledninger

Stål
Silgranit
Keramisk porcelæn

Franke vejledninger

Stål
Fragranit
Tectonite
Fraceram

Intra/Juvel vejledninger

Stål
Lyse granit produkter
Sorte granit produkter

Lavabo vejledninger

Stål
Overfladebehandlet stål
Komposit
Sort Coatede
Keramik
Porcelæn

© 2023 Billeschou A/S

×

Billeschou Produkt Oversigt

×
Billeschou A/S